Контакти

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

гр. Твърдица  обл. Сливен
ул. „Княз Борис I” № 99А
Директор тел./факс 0454/4-25-82  канцелария тел. 0454/4-25-83

e-mail: sounr_tvardica@mail.bg