Обществен съвет

Правомощия на обществения съвет
Състав на обществения съвет

Протокол за проведено заседание от 14.09.2017г.

Протокол за проведено заседание на 13.02.2018г.
Заповед за промяна състава на обществения съвет
Протокол за проведено заседание на 20.02.2018г.

Становище във връзка с план приема за 2018/2019г.

Протокол за проведено заседание от 11.09.2018г.
Протокол за проведено заседание на 25.02.2019г.
Протокол за проведено заседание от 04.09.2019г.
П О К А Н А