Публична покана

 

Обява за набиране на предложения за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“