175-годишнина

ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ“

ПРЕЗ 2011 -175 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

10.03.2011

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Дата на назначаване

Педагогически персонал

1

Петранка Георгиева Минчева

Директор, учител по БЕЛ

01.09.2004г.

2

Добринка Георгиева Шатова

ПДУД, начален учител

01.09.1984г

3

Стоян Димитров Стоянов

ПДАСД

05.08.1976г

4

Мариела Иванова Станева

Начален учител

19.09.2002г.

5

Георги Йорданов Йорданов

Начален учител

01.09.1988г.

6

Тинка Тинчева Недялкова

Начален учител

05.08.1982г

7

Росица Стоянова Иванова

Начален учител

01.09.1996г

8

Красимира Славова Динева

Начален учител

25.09.1995г

9

Незабравка Илиева Жабова

Начален учител

05.09.1994г

10

Димитринка Стефанова

Добрева

Начален учител

01.08.1986г

11

Цветана Георгиева

Христанова

Начален учител

01.09.1999г

12

Нина Денчева Железарова

Начален учител

04.09.2003г

13

Денка Колева Конарска

Начален учител

01.09.1984г.

14

Величка Атанасова

Йорданова

Начален учител

24.08.1984г.

15

Нели Иванова Колева

Начален учител

01.09.1980г.

16

Христина Димитрова

Стоянова

Начален учител

20.09.1979г.

17

Николина Цонева Славова

Начален учител

01.09.1987г.

18

Славка Алексиева Кисьова

Начален учител

02.09.2002г.

19

Мария Йорданова Георгиева

Начален учител

01.09.2005г.

20

Веселина Маркова Косева

Учител по френски език

01.08.1978г.

21

Галина Стоянова Балканска

Учител по БЕЛ

22.08.1982г.

22

Ганка Христова Палийска

Учител по АЕ

10.09.1996г

23

Георги Минчев Георгиев

Учител по труд и

техника

20.09.1991г

24

Даниела Славова Георгиева

Учител по БЕЛ

18.09.1978г

25

Данка Петрова Георгиева

Учител по ИТ

31.08.2007г

26

Денка Иванова Христова

Учител по Математика

15.09.2003г

27

Димитър Димитров Узунов

Учител по География и икономика

09.09.2009г

28

Димитър Петров Добрев

Учител по ФВС

02.09.1997г

29

Димка Петкова Донева

Учител по Биология

01.07.1978г

30

Емилия Георгиева Пухтова

Учител по Химия

31.08.2007г

31

Иван Василев Косев

Учител по АЕ

31.08.2007г

32

Лариса Василева Манчева

Учител по Музика

02.02.2009г

33

Малина Иванова Костова

Учител по Биология и здравно образование

01.09.2009г

34

Маргарита Станева Георгиева

Учител по Математика и информатика

05.09.1983г

35

Павлина Илиева Чучулигова

Учител по Информатика и Математика

01.09.2004г

36

Пепа Иванова Петкова

Учител по Физика

14.11.1996г

37

Петър Иванов Табаков

Учител по Математика

13.09.2010г

38

Радка Добрева Юнгарева

Учител по ФВС

29.08.1978г

39

Румяна Генчева Методиева

Учител по БЕЛ

01.09.1987г

40

Сийка Христова Василева

Учител по БЕЛ

05.04.2005г

41

Снежана Димитрова Маркова

Учител по БЕЛ

18.09.2002г

42

Стоян Динев Петров

Учител по История

14.09.2007г

43

Татяна Тодорова Кунева

Учител по АЕ

17.11.2008г

44

Тинка Стефанова Ракаджиева

Учител по Математика

31.08.2007г

45

Христо Василев Витанов

Учител по Информатика

31.08.2007г

46

Христо Петров Султанов

Учител по Технологии

30.09.1997г

47

Валентин Лалев Василев

Възпитател

23.09.2010г

48

Денка Стойкова Митева

Възпитател

01.10.2004г

49

Иванка Крумова Йорданова

Възпитател

15.09.2010г

50

Йорданка Георгиева Михалева

Възпитател

15.09.2010г

51

Катя Йорданова Топчева

Възпитател

20.10.2003г

52

Тонка Иванова Георгиева

Възпитател

28.09.2010г

Външни Лектори

53

Антоанета Николова Узунова

Курс по Фризьорство

12.10.2010г

54

Деяна Димитрова Дончева

Основи на горскостопанските лесокултурни дейности дейности

12.10.2010г

55

Нина Павлова Иванова

Руски Език

04.10.2010г

56

Светла Георгиева Георгиева

Психолог

04.10.2010г

57

Иван Недялков Стоянов

СИП Религия

04.10.2010г

Непедагогически персонал

58

Дочка Колева Добрева

Гл.Счетоводител

19.04.2010г

59

Валентина Динкова Кръстева

Финансов контрольор

04.11.2010г

60

Недка Йорданова Маркова

Библиотекар

13.10.1988г

61

Ганка Кондева Цокева

ЗАТС

01.03.1991г

62

Донка Койчева Иванова

Домакин

20.11.1991г

63

Георги Янков Леонов

Огняр

01.10.1990г

64

Иван Димитров Николов

Огняр

23.10.2000г

65

Валентина Петрова Минчева

Помощен персонал

09.04.1990г

66

Мария Петрова Стефанова

Помощен персонал

31.08.2007г

67

Мина Генчева Господинова

Помощен персонал

03.10.2005г

68

Веса Пенчева Султанова

Помощен персонал

07.12.2009г

69

Анка Георгиева Дончева

Помощен персонал

02.10.2006г

70

Анка Димитрова Атанасова

Помощен персонал

16.09.1996г

71

Нина Илкова Сиракова

Помощен персонал

31.08.2007г

72

Жейна Койчева Атанасова

Помощен персонал

11.02.1994г

73

Радка Кондева Георгиева

Помощен персонал

09.11.2010г