Прием

План-прием в 1 – 5 клас

Заповед прием след 7 клас

Заповед за самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение