Секторна програма „Коменски“

СЕКТОРНА ПРОГРАМА “КОМЕНСКИ” УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

Легитимен период – 01.08.2013 – 31.07.2015

Проектът “Обединените цветове в Европа” по Секторна програма”Коменски”, многостранни училищни партньорства, бе финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси”гр.София.

Продължителността на проекта е две годиниот септември 2013 г. до септември 2015 година. Координатор по проекта е гжа Нина Железарованачален учител в СОУ”Неофит Рилски” .

Наши партньори по този проект са училища от още осем държавиБелгия, Полша, Италия, Испания, Чехия, Гърция, Словения и Естония. Целта на проекта е да се осъществи обмен на опит, да се споделят добри образователни практики и да се установят трайни и ползотворни контакти между учителите и учениците от деветте държави.

Използвайки метода на Едуард де Боно “Шестте цветни мислещи шапки”, учителите от всички училища, които са партньори по проекта, се опитаха да провокират творческото мислене и въображението на учениците, да им помогнат да развият своите индивидуални заложби и способности.

Петранка Минчева

Директор на СОУ “Н.Рилски”

Описание на проекта

IMG_0383 IMG_0405 IMG_0413 IMG_0418 belgium slovenia poland greece CH REPUBLIC bulgaria SPAIN